In de zomer van 2020 werd een Syrisch gezin aangemeld bij Next Move Projects (NMP), een organisatie die zich richt op de integratie van vluchtelingen. Vanuit de labels PIM Werkt en PIM Welkom is er een nauwe samenwerking. Het gezin uit Aleppo bestond uit de vader, moeder en vier kinderen. Ze kwamen naar Nederland als uitgenodigde vluchtelingen en vestigden zich in Heesch.

Meervoudige problematiek

Het gezin had te maken met meervoudige problematiek, waarmee andere instanties geen raad wisten. NMP werd gevraagd om het gezin wegwijs te maken in Nederland. De organisatie zette een Arabisch sprekende consulent in die cultuur kennis had van Syrië en wekelijks bij het gezin op huisbezoek ging.

Cultuurshock 

Alles was anders dan wat zij gewend waren; wonen, het openbaar vervoer, fietsen, de taal en het Nederlandse systeem met bijbehorende regels. Daardoor was er een flinke cultuurshock. Bovendien kampte de vader met gezondheidsproblemen en hadden de kinderen het moeilijk op school door de taalbarrière, plus het feit dat zij een tijdje niet naar school waren geweest. Het gezin verbleef een periode in Turkije voordat zij naar Nederland kwamen en de kinderen hadden daar weinig tot geen onderwijs genoten.

Succesvolle integratie door te investeren in de vertrouwensband 

NMP investeerde in het opbouwen van een vertrouwensband door te focussen op verschillende leefgebieden zoals opvoeding, relaties, woning en financiën. 

Zo ondervond het gezin problemen met betrekking tot de zorgverzekering, aangezien zij niet bekend waren met het concept en niet op de hoogte waren van de maandelijkse betalingen. Dit resulteerde in aanzienlijke achterstanden in de betalingen. Gelukkig kon dit probleem worden verholpen door het gezin duidelijk uit te leggen wat de zorgverzekering precies inhoudt, welke kosten eraan verbonden zijn en door samen met de verzekeraar betalingsregelingen te treffen.

Verder onderhield NMP contact met de school waar de oudste kinderen op zaten, om uitval te voorkomen. Tegelijkertijd werd aan de ouders uitgelegd hoe de opvoeding van kinderen in Nederland er aan toe gaat.

Het belang van inburgering

Vader en moeder leken de Nederlandse cultuur steeds beter te begrijpen. Het enige wat nog een probleem leek te zijn, was de inburgering. Het gezin had geen informatie over het belang van de inburgering en wat de mogelijke consequenties kunnen zijn als zij deze niet volgden. NMP legde stapsgewijs het belang van de inburgering en de mogelijke consequenties van veel verzuim uit, met als resultaat dat ouders wel naar de inburgering begonnen te gaan.  Moeder leerde zelfs te fietsen, waardoor zij niet afhankelijk was van het openbaar vervoer om naar school te gaan.  

Na een periode van ongeveer twee jaar heeft dit gezin niet alleen hun weg gevonden in Nederland, ze zijn ook begonnen met participeren in de samenleving door middel van betaald werk. Moeder werkt nu als hulpkok bij Fletcher Hotel en vader werkt bij KFC. Zelfs de kinderen hebben bijbanen en volgen stages. Het gezin is van plan om meer uren te werken zodra ze klaar zijn met hun inburgering, om bijstand onafhankelijk te worden. 

Investering aan de voorkant werpt vruchten af

Het succesverhaal van dit gezin laat zien dat de inzet en begeleiding in de beginfase van onschatbare waarde zijn. De investering aan de voorkant heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen voor dit gezin en hun toekomst in Nederland.

Fotografie: Clay BanksUnsplash