Onderzoek, bomen en het bos

Onderzoeken rollen over elkaar heen om aan te tonen dat de arbeidsmarkt in Nederland niet optimaal functioneert. We doen met alle uitkomsten direct waar wij erg goed in zijn: erover praten. We stellen wetten ter discussie, brengen cijfers nog beter in beeld en stellen de nieuwe uitkomsten opnieuw ter discussie. Vervolgens kijken we  verantwoordelijken boos aan en komt er geld beschikbaar om de problemen op te lossen. Daaruit ontstaan dan opnieuw nieuwe goed bedoelde initiatieven. Misschien zijn dat er inmiddels zoveel dat we zelf moeite hebben om de bomen door het bos te zien. 

Edith Bakker

Waar zijn al onze regels voor bedoeld?  

Edith Bakker, directeur Participatie bij WSD Groep: “Waarschijnlijk denkt u nu dat ik uitvoerig in wil gaan op de onuitvoerbaarheid van regelgeving. Dat is verleidelijk, toch ga ik dat niet doen. Wat ik wil onderstrepen is dat regelgeving in ons mooie land complex is. De bottom-line is dat de wens er is om een inclusieve arbeidsmarkt te realiseren. Een arbeidsmarkt waar iedereen naar zijn of haar vermogen kan en mag participeren!

Zeker in deze tijd speelt de vraag naar wie de aandacht nu moet uitgaan. Bij het Covid vaccinatieprogramma wordt gediscussieerd over welke bevolkingsgroep het eerst aan de beurt is. Zo zijn er ook legio groepen die het nu moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Ze verdienen allemaal onze aandacht. Wie is er het eerste aan de beurt en wie heeft recht op beschikbare middelen, aandacht of voorrang?

Gelukkig zijn we in Brabant van het aanpakken!”

Alle kikkers in de kruiwagen 

Omdat elke dag er weer een is en de coronacrisis wat langer duurt dan we allemaal hoopten, zijn we aan de slag gegaan met de uitdaging om regels uitvoerbaar te maken. Nog langer wachten is geen optie. Dus zijn we aan de slag gegaan om te bouwen aan de inclusieve arbeidsmarkt. Los van regelgeving, los van duidelijkheid over middelen, los van belangen starten we in het centrum van Meierijstad met het Mobiliteitscentrum PIM Werkt.  

We doen het samen, we bundelen kennis en posities. Iedere speler in de keten de ‘vergeet’ even de regelgeving en zet zijn schouders onder de uitdaging: een optimale samenwerking in het mobiliteitscentrum. Het uitgangspunt hierbij is dat iedereen die wil participeren hier welkom is en geholpen wordt en dat iedere werkgever die een vraag heeft een antwoord krijgt. Of zoals een van de initiatiefnemers het verwoordde ‘Iedereen die de deurklink aanraakt, is een klant’. 

Natuurlijk lopen we ook in dit mobiliteitscentrum tegen uitdagingen aan. Maar het is, juist nu van belang dat we de juiste prioriteiten stellen: inspelen op de crisissituatie, vraag en aanbod matchen en tegelijkertijd ook aandacht hebben voor talentontwikkeling. Samen aan de slag om werkzoekenden, werknemers en werkgevers dienstverlening aan te bieden die bij de vraag aansluit. 

Meierijstad gelooft sterk in de kracht van samen, ook op het gebied van werk. Hoe mooi is het dat de publieke én private sector de krachten durven te bundelen en afstappen van de traditionele rolverdeling. 

Deze partijen zijn bij PIM Werkt betrokken: AANtWERK, FNV, Gemeente Bernheze, Gemeente Boekel, Gemeente Meierijstad, HOBIJ, IBN, POM, Rabobank, ROC de Leijgraaf, Unique, UWV, WSD, WSP.

Je bent welkom!

Je moet maar durven… In het centrum van Meierijstad is een mooie, uitnodigende locatie gevonden op Markt 3 in Veghel. Zodra Nederland weer een beetje ‘open gaat’, opent daar ook het Mobiliteitscentrum PIM Werkt. Er staat een heel team in de startblokken om iedereen die een vraag rondom het thema werk heeft te woord te staan en concreet verder te helpen. 

Zoals gezegd is dit een uniek voorbeeld van de inclusieve arbeidsmarkt want ‘iedereen die de deurklink aanraakt een klant’. Vooraf proberen we zo min mogelijk spelregels te bepalen waarbij de dagelijkse situatie ons werk bepaalt. Dat klinkt ambitieus, misschien zelfs spannend en dat is het ook! Wat niet spannend is is de wil om er samen de schouders onder te zetten. 

En wie weet, wie weet volgt er volgend jaar een onderzoek over het succes van PIM Werkt. Waarom het in ons mooie Brabant goed functioneert en hoe de spelregels aangepast kunnen worden. Tot die tijd: je bent welkom !