In 2020 werkten er 1,4 miljoen mensen in de zorg. Dat betekent 1 op de 7 werkenden. In 2040 zullen er volgens berekeningen van de Sociaal Economische Raad (SER) meer dan 2 miljoen mensen nodig zijn in de zorg. Dat is dan 1 op de 4 werkenden!

Waarom is er een stijgende zorgvraag?

Het aantal oudere mensen neemt toe. Simpelweg omdat mensen langer leven (vergrijzing). Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) verwacht in 2060 een levensverwachting voor mannen van 86 jaar en voor vrouwen van 90 jaar. Ter vergelijking in 1999 was dat voor mannen 75 jaar en voor vrouwen 80 jaar. Door de dubbele vergrijzing (klanten en medewerkers) neemt de zorgvraag toe.

Huidig zorgpersoneel vervangen

Er komen niet alleen nieuwe vacatures bij in de zorg, maar ook bestaande vacatures dienen te worden vervangen. Omdat huidige zorgmedewerkers met pensioen gaan of eerder stoppen met het werk omdat het te zwaar is (24% van de zorgmedewerkers is 55 jaar en ouder).

Instroom zorgberoepen

Zorginstellingen stellen vaak hoge opleidingseisen aan hun personeel. Hierdoor maken potentiële medewerkers voor de zorg zonder zorgopleiding weinig kans op een baan. Steeds vaker horen we de termen taakdifferentiatie en functiedifferentiatie. Dit kan een mooie oplossing zijn om meer instroom mogelijk te maken. Ook biedt het perspectief op doorstroom, ontwikkeling en specialisatie. Denk aan ontschotting tussen gespecialiseerde zorg- niet gespecialiseerde zorg.

Ook jongeren kiezen steeds vaker voor de zorg, zij willen betekenisvol werk doen. In het studiejaar 2019/2020 startten 140.000 studenten (CBS-cijfers) aan een zorg- of welzijnsopleiding op mbo-, hbo- of wo-niveau. Het aantal afgestudeerden neemt de laatste drie jaar toe. Daarnaast worden herintreders met open armen ontvangen.

Administratieve lasten doorn in het oog van mensen in de zorg

Je zult niet snel een zorgmedewerker tegenkomen die in de zorg wil werken om formulieren in te vullen. Toch nemen administratieve lasten ca 1/3 van de werktijd van een zorgmedewerker in beslag. Tijd die niet besteed kan worden aan de zorgbehoevende en taken die tot veel frustratie en soms onbegrip van zorgmedewerkers leiden. Door de administratieve lasten komen overige zorgtaken onder druk te staan. Het gevolg: sneller werken en meer uren draaien, overbelast raken en uitvallen. 

Verloop mensen in de zorg

Veel zorgpersoneel verlaat de branche vroegtijdig omdat zij ontevreden zijn. Vaak genoemde redenen zijn de arbeidsvoorwaarden, gebrek aan waardering, wijze van aansturing, beperkte mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling, gebrek aan flexibiliteit, overkill aan administratie en nauwelijks inspraak op het werkrooster. Starters stoppen vaak al na twee jaar vanwege een gebrek aan uitdaging en een tegenvallend verwachtingspatroon.

150.000 zzp’ers in de zorg, tendens stijgt

De huidige zorg generatie is op zoek naar meer flexibiliteit, inspraak en vrijheid. De populariteit van het zzp schap in de zorg is groot. Jaarlijks kiezen 10.000 professionals ervoor om zzp’er te worden. Uit een onderzoek onder zzp’ers van Solo Partners blijkt, dat 1709 respondenten een gemiddelde werkervaring hebben van 19 jaar!

Leerwerkbanen in de zorg

In de praktijk liggen de leerwerkbanen niet voor het oprapen. Vaak is er vanuit de leerwerkplekken onvoldoende ruimte voor de begeleiding. Samen met onze partner  Leer Werk Loket Noordoost Brabant zijn we in gesprek om de mogelijkheid te bekijken voor een korte en praktische opleiding in de functie van huishoudelijk medewerker. Dit kan voor vele werkzoekenden een springplank zijn naar een betaalde baan in de zorg met doorgroeimogelijkheden en perspectief.

PIM Werkt ziet stijgende ambitie voor baan in de zorg

Een verzorgster houd de hand vast van een andere vast, die met een wandelstok in haar hand op de bank zit. Er zijn meer mensen in de zorg nodig in Nederland.
Start maken met werken in de zorg?

Bij PIM Werkt horen wij vaker dat werkzoekenden een loopbaan in de zorg ambiëren. Er zijn kandidaten die niet over de juiste opleiding beschikken, geen werkervaring hebben of de Nederlandse taal nog onvoldoende machtig zijn. Ook zijn sommigen aan schooltijden gebonden of aan een bepaald werkgebied. Soms is vervoer een uitdaging. Deze kandidaten hebben één gezamenlijke overeenkomst: zij zijn zeer gemotiveerd. Allen kiezen weloverwogen voor betekenisvol ondersteunend werk in de zorg. Voor ons een waardevolle doelgroep om mee aan de slag te gaan.

Discrepantie vraag en aanbod mensen in de zorg

Ook thuiszorgorganisaties in onze regio melden een stijgende vraag naar huishoudelijke zorg en een tekort aan huishoudelijke hulpen. Het tekort aan huishoudelijke hulpen kan in sommige situaties zelfs leiden tot een zorgstop. Dat ervaren ook de Gemeenten Boekel, Bernheze en Meierijstad, initiatiefnemers en partners van PIM Werkt

Samen gingen wij met onze partners in gesprek om tot een oplossing te komen. Wij willen verschillende doelgroepen enthousiasmeren voor de functie van medewerker huishoudelijke zorg. Hiervoor organiseert PIM Werkt op donderdag 14 oktober een informatiebijeenkomst, samen met enkele zorgaanbieders. Op een laagdrempelige wijze en in een informele sfeer geven wij meer inzicht in de functie van huishoudelijke verzorging, haar betekenis en kun je direct het gesprek aangaan met zorgaanbieders. Verdere informatie volgt!

Samen werken wij aan werk.

PIM Werkt, ook voor jou!

Heb jij ook uitdagingen op het gebied van werk? Neem dan gerust contact op met PIM Werkt voor het maken van een afspraak. Hier lees je wat we nog meer doen voor: ondernemers met en zonder personeel, werkzoekenden en werknemers. Tot ziens bij PIM Werkt!